ประกาศข่าวสาร

:: ++ นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ลงทะเบียน ให้รีบมาลงทะเบียน หรือนักศึกษาคนใดที่
ยังค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้รีบ ไปดำเนินการ ด่วน!++ ::
มิฉะนั้น ท่านจะไม่มีชื่อในตารางเลขที่นั่งสอบและไม่มีสิทธิ์สอบ

สำหรับตารางเลขที่นั่งสอบ
ให้นักศึกษาเข้ามาเช็คก่อนสอบ 2 สัปดาห์

นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนและค่าหนังสือ
ให้มาติดต่อการเงินและห้องสมุด ด่วน!

ข้อปฏิบัติในการสอบ
1. ห้ามแต่งกายในชุดลำรองมาสอบ
   1.1 ห้ามสวมรองเท้าแตะ (รองเท้าที่ไม่มีส้น)
   1.2 ห้ามสวมเสื้อยืด - กางเกงยีนส์
2. ให้แต่งกายในชุดที่สุภาพ
3. ห้ามเข้าห้องสอบช้ากว่า 30 นาที เมื่อเริ่มทำการสอบ
4. ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไป 45 นาที

มิฉะนั้นท่านก็จะไม่มีสิทธิ์สอบเหมือนกัน