News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ยืนยันเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 17 (update: 8 มีนาคม 2021)

   ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 17 ที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น โดยโปรดยืนยันภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น ***หากสงสัยติดต่อเบอร์ 043-246536-8 ต่อ 206 /086-2254696

ภาพกิจกรรม ยืนยันเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 17
ยังไม่ได้เพิ่มรูปภาพใดๆ