News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  การลงทะเบียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2563ไม่ได้ชั่วคราว!!! (update: 18 กุมภาพันธ์ 2021)

   นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2563ไม่ได้ชั่วคราว!!! เนื่องจากเปิดระบบลงทะเบียนเรียนให้กับระดับบัณฑิตศึกษา **ขออภัยในความไม่สะดวก** ขอบคุณค่ะ

ภาพกิจกรรม การลงทะเบียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2563ไม่ได้ชั่วคราว!!!
ยังไม่ได้เพิ่มรูปภาพใดๆ