ระบบบริการการศึกษา:: ประกาศเรื่อง
1. นักศึกษาท่านใด ไม่มีรูป

นักศึกษาท่านใด ไม่มีรูป สามารถนำรูปหน้าตรงชุดนักศึกษา ส่งได้ที่ suwit@cas.ac.th และ busaba@cas.ac.th

 

ประกาศโดย นายสุวิทย์ ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2017-01-27

2. ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาทุกท่าน ร่วมแก้ไขประวัติและสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนและผลการเรียน

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาทุกท่าน ร่วมแก้ไขประวัติและสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนและผลการเรียน ได้ที่ http://regis.cas.ac.th หรือ http://reg.cas.ac.th >>ขอบคุณค่ะ<<

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2017-01-25

3. รายชื่อผู้สำเร็จในปีการศึกษา 1/2559

รายชื่อผู้สำเร็จในปีการศึกษา 1/2559 ตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บได้เลยน่ะครับ

 

ประกาศโดย นายสุวิทย์ ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2017-01-05

4. ลงเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2560

>> ลงเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 >>One-Stop-Service<< วันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร!!!!!!!!!!

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2016-12-24