ระบบบริการการศึกษาNews มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
 

กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ระดับปริญญาตรี)
Update : 2 มิถุนายน 2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ป ...
ดูรายละเอียด...
 
 
  ขอปรับภาคเรียนและปีการศึกษา เพื่อนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสำหรับลงทะเบียนเรียน ชั่วคราว!!
Update : 11 กรกฏาคม 2564
นักศึกษาไม่สามาร ...
ดูรายละเอียด...
 
  ขอปรับภาคเรียนและปีการศึกษา เพื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์สำหรับลงทะเบียนเรียน ชั่วคราว!!
Update : 7 กรกฏาคม 2564
ขอปรับภาคเรียนแล ...
ดูรายละเอียด...
 
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ระดับปริญญาตรี) เฉพาะสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
Update : 13 พฤษภาคม 2564
กำหนดการลงทะเบีย ...
ดูรายละเอียด...
 
  ยืนยันเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 17
Update : 8 มีนาคม 2021
ผู้สำเร็จการศึกษ ...
ดูรายละเอียด...