ระบบบริการการศึกษา:: ประกาศเรื่อง
1. ลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 1/2561

ลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 1/2561 ทุกคณะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2561 One Stop Service ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์-วิทยากร

 

ประกาศโดย นายสุวิทย์ ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2018-07-26

2. ลงทะเบียนประกาศนียบัตรบัรฑิตวิชาชีพครู 26 มิถุนายน 2561

ลงทะเบียนประกาศนียบัตรบัรฑิตวิชาชีพครู 26 มิถุนายน 2561

 

ประกาศโดย นายสุวิทย์ ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2018-06-25

3. ลงทะเบียนเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ลงทะเบียนประจำภาคฤดูร้อน/2560 >>30-31 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2561-08-17

4. กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

>>กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 42018-05-01