ระบบบริการการศึกษา:: ประกาศเรื่อง
1. เช็คตารางเรียน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 แล้วสามารถเช็คตารางเรียนของตัวเองได้แล้วนะคะ >>โดย login User ของตัวเองและเข้าไปที่ เมนู เช็คตารางเรียน ค่ะ <<>><<>><<>>

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 

2. กำหนดการลงทะเบียน Online ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

>>พบที่ปรึกษาและลงทะเบียน Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562<< 15 มิถุนายน 2562 นักศึกษาใหม่รหัส 62 23 มิถุนายน 2562 นักศึกษาเก่า

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 

3. กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม A สามารถลงทะเบียนเรียน รประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 7- 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ค่ะ

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2562-05-04

4. ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 >>27 - 28 เมษายน 2562 ณ งานทะเบียนและประมวลผล <<

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2019-04-19