ระบบบริการการศึกษาNews มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Update : 25 พฤษภาคม 2565
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1  ...
ดูรายละเอียด...
 
 
  ลิงค์ ราชื่อบัณฑิตเข้ารับประสาทปริญญาบัตร 2565
Update : 21 พฤษภาคม 2565
ลิงค์ ราชื่อบัณฑิ ...
ดูรายละเอียด...
 
  พิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รุ่นที่ 18
Update : 8 มีนาคม 2565
พิธีประสาทปริญญา ...
ดูรายละเอียด...
 
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (ระดับปริญญาตรี)
Update : 8 กุมภาพันธ์ 2565
กำหนดการลงทะเบีย ...
ดูรายละเอียด...
 
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ระดับปริญญาตรี)
Update : 14 ตุลาคม 2564
กำหนดการลงทะเบีย ...
ดูรายละเอียด...