ระบบบริการการศึกษา:: ประกาศเรื่อง
1. ยืนยันเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 17

ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 17 ที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น โดยโปรดยืนยันภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น ***หากสงสัยติดต่อเบอร์ 043-246536-8 ต่อ 206 /086-2254696

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2021-03-08

2. การลงทะเบียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2563ได้ปกติแล้ว**

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563ได้ตามปกติแล้ว **ขออภัยในความไม่สะดวก** ขอบคุณค่ะ

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2021-02-20

3. การลงทะเบียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2563ไม่ได้ชั่วคราว!!!

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2563ไม่ได้ชั่วคราว!!! เนื่องจากเปิดระบบลงทะเบียนเรียนให้กับระดับบัณฑิตศึกษา **ขออภัยในความไม่สะดวก** ขอบคุณค่ะ

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2021-02-18

4. กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ระดับปริญญาตรี)

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ระดับปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2564 >>พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนออนไลน์

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2021-02-09