ระบบบริการการศึกษาNews มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
 

กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ระดับปริญญาตรี)
Update : 14 ตุลาคม 2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ป ...
ดูรายละเอียด...

ดำเนินการยืนยันรับสิทธิ์โครงการ อว.ลดค่าเทอม 5,000 บาท ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 นี้เท่านั้น
Update : 10 สิงหาคม 2564
ด่วนที่สุด ‼️ นักศึกษาวิทยาล ...
ดูรายละเอียด...

กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ระดับปริญญาตรี)
Update : 2 มิถุนายน 2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ป ...
ดูรายละเอียด...
 
 
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)
Update : 7 กันยายน 2564
กำหนดการลงทะเบีย ...
ดูรายละเอียด...
 
  ขอปรับภาคเรียนและปีการศึกษา เพื่อนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสำหรับลงทะเบียนเรียน ชั่วคราว!!
Update : 11 กรกฏาคม 2564
นักศึกษาไม่สามาร ...
ดูรายละเอียด...
 
  ขอปรับภาคเรียนและปีการศึกษา เพื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์สำหรับลงทะเบียนเรียน ชั่วคราว!!
Update : 7 กรกฏาคม 2564
ขอปรับภาคเรียนแล ...
ดูรายละเอียด...
 
  กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ระดับปริญญาตรี) เฉพาะสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
Update : 13 พฤษภาคม 2564
กำหนดการลงทะเบีย ...
ดูรายละเอียด...