ระบบบริการการศึกษา:: ประกาศเรื่อง
1. กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก

>>นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สามารถลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ตั่งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2018-10-26

2. ลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 1/2561

ลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 1/2561 ทุกคณะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2561 One Stop Service ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์-วิทยากร

 

ประกาศโดย นายสุวิทย์ ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2018-07-26

3. ลงทะเบียนประกาศนียบัตรบัรฑิตวิชาชีพครู 26 มิถุนายน 2561

ลงทะเบียนประกาศนียบัตรบัรฑิตวิชาชีพครู 26 มิถุนายน 2561

 

ประกาศโดย นายสุวิทย์ ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2018-06-25

4. ลงทะเบียนเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ลงทะเบียนประจำภาคฤดูร้อน/2560 >>30-31 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2561-08-17