ระบบบริการการศึกษา:: ประกาศเรื่อง
1. กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562(ระดับปริญญาตรี)

กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562(ระดับปริญญาตรี) >>วันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563<<

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2563-02-07

2. ลงทะเบียน Online 12 - 15 ตุลาคม 2562

ลงทะเบียนเรียน Online ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 >>>>12 - 15 ตุลาคม 2562 <<<<<<

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2562-10-09

3. กำหนดการลงทะเบียนเรียน(Online) ประจำภาคเรีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.)

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) กลุ่ม รหัส 61 และ กลุ่ม รหัส 62 >>>ในวันที่ 1 ถึง 15 กันยายน 2562 นี้<<<

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2019-08-30

4. เช็คตารางเรียน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 แล้วสามารถเช็คตารางเรียนของตัวเองได้แล้วนะคะ >>โดย login User ของตัวเองและเข้าไปที่ เมนู เช็คตารางเรียน ค่ะ <<>><<>><<>>

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ