ระบบบริการการศึกษา:: ประกาศเรื่อง
1. กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม A สามารถลงทะเบียนเรียน รประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 7- 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ค่ะ

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2562-05-04

2. ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 >>27 - 28 เมษายน 2562 ณ งานทะเบียนและประมวลผล <<

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2019-04-19

3. กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก

>>นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สามารถลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ตั่งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

 

ประกาศโดย บุษบา ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2018-10-26

4. ลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 1/2561

ลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 1/2561 ทุกคณะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2561 One Stop Service ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์-วิทยากร

 

ประกาศโดย นายสุวิทย์ ขุนอยู่   วันที่ประกาศ 2018-07-26